Uwolnij potencjał konserwacji zapobiegawczej systemu sprężonego powietrza

Niedawny artykuł w magazynie Plant Services omawia, w jaki sposób udostępnianie danych i współpraca mogą ożywić konserwację predykcyjną. Nowe technologie, które wspierają udostępnianie danych między oprogramowaniem do konserwacji predykcyjnej, mogą pomóc w zapewnieniu bardziej niezawodnej wydajności sprzętu w całym zakładzie. Strategie takie jak współpraca między wewnętrznymi zespołami, z producentami OEM sprzętu i dostawcami rozwiązań PdM oraz między partnerami w branży mogą pomóc w lepszym zrozumieniu otaczających nas dużych zbiorów danych.

Konserwacja zapobiegawcza i system sprężonego powietrza

Badania branżowe wskazują, że przeciętny zakład produkcyjny może zmniejszyć całkowite zużycie energii o 10 do 20 procent poprzez wdrożenie energooszczędnych technologii i praktyk. Odzyskiwanie zmarnowanej energii przemysłowej jest szansą na poprawę wyników finansowych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jednak w wielu zakładach brakuje jasnych strategii wdrażania pomiarów efektywności energetycznej i praktyk konserwacji predykcyjnej w procesach produkcyjnych.

Przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej poprzez zdalne monitorowanie urządzeń sprężonego powietrza jest jedną z najskuteczniejszych strategii pomagających zakładom uniknąć przestojów. Niezależnie od harmonogramu produkcji w zakładzie, zdalne monitorowanie 24/7 stale gromadzi dane dotyczące sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym - dane, które można analizować pod kątem kluczowych wskaźników wydajności w celu przewidywania potencjalnych problemów. Pomaga to kierownikom zakładów opracować stały plan poprawy wykorzystania systemu i wydajności w całym cyklu produkcyjnym.

Systemy zdalnego monitorowania są inteligentnymi i połączonymi systemami, generującymi wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu sprężarki. Zapewnia to poziom bezpieczeństwa i natychmiastowości bez konieczności fizycznej obecności. Chociaż codzienne kontrole maszyn zapewniają niewielkie bezpieczeństwo w odniesieniu do czasu pracy sprężarki, pominięcie ostrzeżenia może oznaczać drastyczne konsekwencje.

Wskazówki dotyczące maksymalizacji potencjału konserwacji predykcyjnej

  1. Zrozumienie, dlaczego konserwacja zapobiegawcza jest ważna i określenie ilościowego uzasadnienia biznesowego poprzez obliczenie potencjału oszczędności wynikającego z wdrożenia strategii konserwacji zapobiegawczej.
  2. Znajduj i naprawiaj usterki zanim staną się problemami i dziel się sukcesami z zespołami w całej organizacji.
  3. Zachęcaj pracowników, którzy aktywnie interesują się monitorowaniem danych i konserwacją predykcyjną; nagradzaj zachowania, które pomogą Twojemu zakładowi utrzymać przewagę konkurencyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprzęcie do zdalnego monitorowania firmy Atlas Copco, który może pomóc Twojemu zakładowi zmaksymalizować potencjał konserwacji zapobiegawczej, po prostu skontaktuj się z nami, a wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel.