Uwaga wszyscy przetwórcy żywności - obowiązkowe coroczne badanie jakości sprężonego powietrza rozpoczyna się już wkrótce!

Co to znaczy? Co się dzieje?

Instytut Bezpiecznej Jakości Żywności (SQFI) wprowadzi 24 maja 2021 r. w USA nowy podręcznik bezpiecznej jakości żywności (ISO 22000). Zawiera on istotną zmianę dotyczącą sprężonego powietrza i innych gazów sprężonych, takich jak azot i dwutlenek węgla. Wcześniej nie było żadnego oświadczenia dotyczącego tego, jak i kiedy należy monitorować jakość sprężonego powietrza. Idąc dalej, przetwórcy żywności muszą badać (co najmniej) corocznie czynniki, w tym cząstki stałe, wodę, olej, mikrobiologię i odpowiednie badania gazowe w sprężonym powietrzu lub innych gazach. Należy również przeprowadzić weryfikację skuteczności konserwacji sprężarek i filtracji, którą posiada obiekt zarządzający.

Kogo to dotyczy?

Badania jakości powietrza będą wymagane w wielu sektorach przemysłu spożywczego, takich jak:

 • Podstawowa produkcja roślinna
 • Podstawowa produkcja zwierzęca
 • Akwakultura
 • Produkcja żywności
 • Produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja pasz dla zwierząt
 • Produkcja produktów zwierzęcych
 • Produkcja suplementów diety
 • Przechowywanie i dystrybucja
 • Produkcja opakowań do żywności

Rozważ te fragmenty z Abstract SQF Code, Edition 9:

Ogólne zasady dotyczące produkcji żywności

 • Systemy sprężonego powietrza i systemy używane do przechowywania lub dozowania innych gazów, które wchodzą w kontakt z żywnością lub powierzchniami mającymi kontakt z żywnością, są utrzymywane i regularnie monitorowane pod kątem jakości i odpowiednich zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Częstotliwość analizy jest oparta na ryzyku i wynosi co najmniej raz w roku.

Dla magazynowania i dystrybucji żywności

 • Systemy sprężonego powietrza i systemy używane do przechowywania lub dozowania innych gazów wykorzystywanych w procesie przechowywania i dystrybucji żywności są utrzymywane i regularnie monitorowane pod kątem jakości i zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Częstotliwość analizy jest uzależniona od ryzyka i wynosi co najmniej rok.

Dla opakowań

 • Sprężone powietrze i inne systemy używane do przechowywania lub dozowania gazów, które wchodzą w kontakt z opakowaniami sektora spożywczego lub powierzchniami kontaktowymi produktu, są utrzymywane i regularnie monitorowane pod kątem jakości i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Częstotliwość analiz jest oparta na ryzyku i wynosi co najmniej raz w roku.

Zobacz pełny tekst na: https://www.sqfi.com/resource-center/sqf-code-edition-9-downloads/

Jak mogę zapewnić, że moje systemy powietrzne spełniają nowe wymagania?

Potrzebny będzie starannie opracowany i wdrożony Program Monitorowania Sprężonego Powietrza, aby zweryfikować skuteczność filtracji powietrza w zakładzie i konserwacji systemów powietrznych, co pomoże spełnić nowe normy badań jakościowych. Dobrym punktem wyjścia jest profesjonalny audyt systemu dla sprężonego powietrza lub innych gazów. Aby dowiedzieć się więcej o audycie, należy skontaktować się ze specjalistą ds. systemów powietrznych firmy Atlas Copco.

O SQFI

Misją SQFI jest dostarczanie spójnych, uznawanych na całym świecie programów certyfikacji bezpieczeństwa i jakości żywności opartych na solidnych zasadach naukowych, stosowanych we wszystkich sektorach przemysłu i cenionych przez wszystkich interesariuszy. Więcej informacji na stronie www.sqfi.com.