Usuwanie spadków ciśnienia za pomocą dodatkowego zasilania powietrzem w miejscu użytkowania

Podaż i popyt to znane pojęcie, zarezerwowane zwykle dla dyskusji o polityce gospodarczej. Popyt to ilość danego towaru, która jest pożądana lub potrzebna, natomiast podaż to ilość towaru dostępna do zaspokojenia popytu. Co zaskakujące, podaż i popyt można również zastosować do systemów sprężonego powietrza.

Popyt w systemie sprężonego powietrza to zapotrzebowanie na energię sprężonego powietrza. Ma na to wpływ wiele czynników, w tym sposób użytkowania, czyli narzędzia lub funkcje, które zasilane są sprężonym powietrzem, oraz straty, w tym spadki ciśnienia, które odbierają zapotrzebowanie.

Spadki ciśnienia w systemie sprężonego powietrza mogą występować z różnych powodów, w tym z powodu

  • Nieszczelności - pojedyncza ćwierćcalowa nieszczelność przy ciśnieniu 100 psi może kosztować nawet 8 000 USD rocznie z tytułu utraty sprężonego powietrza.
  • Niewłaściwe użytkowanie - inżynierowie amatorzy, którzy opracowują własne narzędzia na linii sprężarek, mogą przypisywać sobie zasługi za pomysłowość, ale powodują więcej szkód niż pożytku.
  • Źle zoptymalizowane rurociągi - w systemach rurociągów starszych niż pięć lat straty sięgają nawet 25 procent.
  • Konserwacja - brudne, zatkane filtry mogą przyczyniać się do strat ciśnienia, ponieważ nie są w stanie usuwać zanieczyszczeń z układu, przyczyniając się do powstawania nieszczelności i problemów z rurociągami.

Niezależnie od przyczyny, wynikające z tego spadki ciśnienia mogą znacząco wpływać na wydajność. Ponieważ systemy sprężonego powietrza są złożonymi konstrukcjami składającymi się z wielu różnych części, może istnieć tendencja do remontowania zbyt wielu elementów w celu zniwelowania spadku ciśnienia powietrza na odcinku od wylotu do punktu użytkowania. Istnieją jednak prostsze rozwiązania.

W przypadku szczególnego obciążenia lub zapotrzebowania, które powoduje spadek ciśnienia, często łatwiej jest dodać dodatkowe zasilanie lub zasilanie sprężonym powietrzem w miejscu utraty ciśnienia. Należy sprawdzić, gdzie występuje zapotrzebowanie i dodać zasilanie, które może zaspokoić tę konkretną potrzebę. Zamiast podnosić ciśnienie w całym systemie operacyjnym, wystarczy zainstalować rozwiązanie w miejscu, w którym występuje problem.

Jakie zmiany wprowadziłeś w celu przeciwdziałania spadkom ciśnienia w systemie sprężonego powietrza? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach walki ze spadkami ciśnienia lub dowiedzieć się, jak dodatkowe elementy mogą zwiększyć wydajność systemu, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, w czym możemy pomóc.