Prawdziwa wartość sprężonego powietrza

Nie da się zaprzeczyć, że sprężone powietrze jest cennym zasobem w zastosowaniach przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o warzenie piwa, produkcję papieru, wytwarzanie półprzewodników, opracowywanie farmaceutyków czy uzdatnianie ropy naftowej i gazu, sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę. Jaka jest więc jego rzeczywista wartość?

Zebraliśmy listę faktów i liczb, aby zilustrować, ile naprawdę warte jest sprężone powietrze i jak można je najlepiej wykorzystać.

  1. Zużycie energii stanowi około 70 procent całkowitego kosztu instalacji sprężonego powietrza w całym okresie eksploatacji. Kiedy ludzie myślą o kosztach sprężonego powietrza, zazwyczaj mają na myśli cenę związaną z zakupem nowej sprężarki. To jednak tylko niewielka część całkowitych kosztów. Zużycie energii jest największym czynnikiem wpływającym na wysokość wydatków na sprężone powietrze. Upewnij się, że Twoja maszyna działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe i w stosownych przypadkach korzystaj z technologii VSD.
  1. Każdy kW sprężonego powietrza jest od siedmiu do ośmiu razy droższy niż kW energii elektrycznej. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, sprężanie powietrza wymaga dużo energii, a większość tej energii rozprasza się w postaci ciepła. Wykorzystaj w pełni sprężone powietrze dzięki systemowi odzysku ciepła. Odzyskane ciepło może być wykorzystane do dostarczenia ciepła do zimnych obszarów lub gorącej wody do czyszczenia. Pomoże to jeszcze bardziej wykorzystać energię i zmniejszyć wydatki w dłuższej perspektywie.
  1. Każdy spadek ciśnienia o jeden bar (lub 14,5 psi) zmniejsza zużycie energii o około siedem procent. Upewnij się, że używasz tylko ciśnienia wymaganego dla danego zastosowania. Kuszące może być założenie, że wyższe ciśnienie jest lepsze, ale niekoniecznie tak jest. Oczywiście należy wziąć pod uwagę spadki ciśnienia w całym systemie i wysokiej jakości urządzeniach powietrznych, ale nie należy dać się ponieść emocjom. Nadmierne ciśnienie marnuje energię i powietrze oraz może potencjalnie uszkodzić produkty i maszyny.
  1. Niższe ciśnienie robocze wpływa również na współczynnik wycieków. Każdy spadek ciśnienia o jeden bar (lub 14,5 psi) zmniejsza wycieki o 13 procent. To zdrowy rozsądek: im wyższe ciśnienie, tym więcej powietrza jest wypychane przez małe (lub duże) nieszczelności. Upewnij się, że ciśnienie jest na najniższym możliwym ciśnieniu roboczym dla twojego systemu i zastosowania końcowego, i sprawdzaj system pod kątem wycieków co miesiąc, aby utrzymać koszty operacyjne na niskim poziomie.
  1. Zazwyczaj 20% całkowitego zużycia sprężonego powietrza można przypisać wyciekom w systemach 5-letnich i starszych. Jeśli wiesz dużo o systemach sprężonego powietrza, nie jest to dla Ciebie nowością, ale nadal powinno być niepokojące. Biorąc pod uwagę koszty energii zużywanej na sprężone powietrze, 20 procent to niemała liczba. Starsze systemy są bardziej zagrożone, ale nie należy czekać, aż będzie za późno. Rutynowo monitorując system sprężonego powietrza pod kątem wycieków, można zmniejszyć ilość marnowanego powietrza.
  1. Większość systemów nie jest wyłączana w godzinach nieprodukcyjnych, co powoduje marnowanie ogromnych ilości sprężonego powietrza. Podobnie jak wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju, powinieneś wyłączać sprężarkę, gdy jej nie potrzebujesz. Jeśli w systemie występują nieszczelności, pozostawienie pracującej sprężarki oznacza tylko marnowanie powietrza, energii i - oczywiście - pieniędzy.

Sprężone powietrze jest nieocenione w wielu procesach przemysłowych, ale bez odpowiedniej uwagi i opieki może być kosztowne. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zmniejszyć zużycie powietrza. Nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z ekspertem już dziś, aby zaplanować audyt systemu sprężonego powietrza.