Podstawy działania kluczy dynamometrycznych cz.1

Klucz dynamometryczny jest prawdopodobnie najważniejszym narzędziem dla profesjonalistów pracujących w takich branżach jak przemysłowa, motoryzacyjna i lotnicza, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczanie krytycznych części z zachowaniem dokładnych tolerancji z zerowym marginesem błędu.

Wybór niezawodnego klucza dynamometrycznego pomoże Ci wykonać podstawowe prace związane z mocowaniem i zapewni spokój ducha, że wszystko zostało wykonane zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.

Co to jest klucz dynamometryczny?

Klucz dynamometryczny to precyzyjny przyrząd służący do przykładania dokładnego momentu obrotowego do śruby. Po osiągnięciu żądanej wartości momentu obrotowego, operator jest informowany o tym fakcie za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub wizualnego, co zapobiega zbyt wysokiemu lub zbyt niskiemu momentowi obrotowemu.

Wybór odpowiedniego klucza dynamometrycznego do konkretnych potrzeb wymaga dobrego zrozumienia dostępnych opcji, wymagań dotyczących użytkowania, konserwacji i ponownej kalibracji.

Rodzaje kluczy dynamometrycznych

Belkowe klucze dynamometryczne są najbardziej uproszczonymi dostępnymi kluczami dynamometrycznymi. Są one trudne do odczytania i najmniej dokładne. Z tego powodu zostały one praktycznie wyeliminowane z użycia w profesjonalnych środowiskach pracy.

Klucze dynamometryczne z czujnikiem zegarowym są uważane za najdokładniejsze z dostępnych kluczy dynamometrycznych.

Klucze te posiadają podwójny kwadratowy napęd, który może być używany zarówno do luzowania, jak i dokręcania śrub. Wartość momentu obrotowego jest wyświetlana na łatwej do odczytania, analogowej, dwuskalowej tarczy (stąd ich nazwa). Wewnątrz tarczy znajdują się dwie igły z pamięcią.

Pierwsza igła jest ustawiona na żądane ustawienie momentu obrotowego, podczas gdy druga igła jest ustawiona na zero. W miarę przykładania siły momentu obrotowego, druga igła przesuwa się wzdłuż tarczy. Gdy obie igły spotkają się, oznacza to, że żądany moment obrotowy został osiągnięty.

Zegarowe klucze dynamometryczne są szeroko stosowane w aplikacjach kontroli jakości, aby zapewnić, że rzeczywisty moment obrotowy zastosowany w procesie produkcji jest zgodny z podaną specyfikacją.

Ze względu na prostszy mechanizm momentu obrotowego, klucze dynamometryczne zegarowe nie wymagają tak częstej konserwacji i ponownej kalibracji jak klucze dynamometryczne typu "click". Większość modeli posiada alarm audiowizualny, który sygnalizuje operatorowi osiągnięcie docelowego momentu obrotowego.

Klucze dynamometryczne typu "klik" są najczęściej używanym typem klucza dynamometrycznego. Posiadają one taką samą funkcjonalność jak grzechotka, z dodatkową zaletą w postaci wyraźnego działania łamiącego po osiągnięciu żądanej wartości momentu obrotowego.

Dostępne wartości momentu obrotowego są wyświetlane na podwójnej skali (imperialnej wyrażonej w stopach/funtach lub calach/funtach i metrycznej wyrażonej w niutonometrach) na korpusie narzędzia. Wydajność klucza dynamometrycznego jest wskazywana przez minimalną i maksymalną wartość na skali. Operator ustawia żądaną wartość momentu obrotowego poprzez odblokowanie klucza i przekręcenie uchwytu, co powoduje przesunięcie precyzyjnego wskaźnika wzdłuż skali.

Podobnie jak w grzechotce, w główce kluczy dynamometrycznych typu "click" znajduje się mechanizm zębaty i zapadkowy. Powtarzająca się siła działająca na ten mechanizm prowadzi do konieczności regularnej konserwacji i ponownej kalibracji.

Elektroniczne klucze dynamometryczne stały się bardzo popularne w ostatnich latach i są obecnie dostępne w formie pokrętła i tradycyjnej konstrukcji. Wykorzystują one elektroniczny czujnik do pomiaru momentu obrotowego i wyświetlają wartość momentu obrotowego na cyfrowym wyświetlaczu. Wskaźnik dźwiękowy i wizualny informuje użytkownika, że zbliża się on do żądanej wartości momentu obrotowego, a także kiedy dokładna wartość została osiągnięta.