Podstawy działania kluczy dynamometrycznych cz.3

Fabryczny Certyfikat Kalibracji - dokument, który trzeba mieć

Klucz dynamometryczny musi zawierać certyfikat kalibracji fabrycznej potwierdzający, że narzędzie zostało sprawdzone i przetestowane w zakładzie producenta przed ostatecznym zapakowaniem i mieści się w podanym zakresie dokładności. Klucze dynamometryczne z brakującym lub wygasłym certyfikatem kalibracji nie powinny być nigdy używane.

Każdy operator klucza dynamometrycznego musi być w stanie przedstawić ważne świadectwo kalibracji, kiedy tylko jest to wymagane. Dokument ten staje się ważnym dowodem na to, że operator podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności i pracował przy użyciu właściwych narzędzi, w przypadku nieoczekiwanej awarii.

W przypadku krytycznych zastosowań należy zainwestować w kalibrację i certyfikację przez stronę trzecią, która zapewni pewność, że klucz dynamometryczny jest dokładnie skalibrowany.
W wielu firmach i branżach procesy jakościowe, takie jak ISO, wymagają i określają planowane odstępy pomiędzy kalibracjami. W branżach wrażliwych, takich jak transport i lotnictwo, przeprowadza się codzienne kontrole tolerancji każdego klucza dynamometrycznego na miejscu.

Ważne świadectwo kalibracji powinno zawierać następujące informacje:
- Typ klucza dynamometrycznego, numer modelu, producent i zakres.
- Datę ostatniej kalibracji i sprzęt kalibracyjny użyty do przeprowadzenia kalibracji.
- Oświadczenie wskazujące, że klucz dynamometryczny został skalibrowany w celu uzyskania dokładności w specyfikacjach określonych w ASME B107.14M-1994, GGG-W-686, Typ 2, Klasa A Styl 1, 2 i ISO 6789.
- Odczyt momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (jeśli dotyczy)
- Data kalibracji
- Nazwisko osoby, która przeprowadziła kalibrację i jej przełożonego
- Klucz dynamometryczny najwyższej jakości będzie również zawierał tekst wskazujący, że klucz został skalibrowany na wzorcu momentu obrotowego identyfikowalnym przez National Institute of Standards & Technology (N.I.S.T).

Ogólną zasadą jest, że wszystkie klucze dynamometryczne powinny być ponownie kalibrowane przynajmniej raz w roku lub co 5000 cykli. Częstsza kalibracja jest zalecana, jeśli narzędzie jest używane regularnie. Ponieważ klucze dynamometryczne są przechowywane w futerałach ochronnych w najniższym ustawieniu, gdy opuszczają fabrykę, zalecenie dotyczące rocznej kalibracji zaczyna obowiązywać dopiero po pierwszym użyciu narzędzia.

Do's i Don't użytkowania i konserwacji kluczy dynamometrycznych

Dobrej jakości klucze dynamometryczne są ważną inwestycją dla każdego profesjonalnego użytkownika. Ze względu na ich rolę w zapewnieniu prawidłowego zamocowania najważniejszych części, wymagane jest ich właściwe użytkowanie i konserwacja. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę:
- Nigdy nie używaj klucza dynamometrycznego z brakującym lub wygasłym certyfikatem kalibracji.
- Nigdy nie ustawiaj klucza dynamometrycznego na wartości niższe lub wyższe niż te wskazane na skali.
- Nigdy nie używaj klucza dynamometrycznego do odkręcania elementów złącznych.
- Nigdy nie demontuj klucza dynamometrycznego samodzielnie. Naprawa i ponowna kalibracja powinna być wykonywana wyłącznie przez akredytowane laboratorium, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze przeprowadzaj konserwację zapobiegawczą wymaganą przez producenta.
- Należy ostrożnie obchodzić się z kluczem dynamometrycznym. Upuszczenie klucza dynamometrycznego spowoduje utratę kalibracji.
- Gdy klucz dynamometryczny nie jest używany, należy go wyczyścić i przechowywać w walizce do przechowywania przy najniższym ustawieniu momentu obrotowego.
- W przypadku zakupu używanego klucza dynamometrycznego należy go prawidłowo skalibrować przed pierwszym użyciem.
- Nigdy nie przekraczaj znamionowego momentu obrotowego narzędzia, ponieważ nadmierne dokręcenie spowoduje uszkodzenie części lub klucza.
- Nie używaj pręta zabezpieczającego lub innego rodzaju przedłużenia uchwytu, aby zastosować dodatkowy moment obrotowy. Jeśli wymagany jest dodatkowy moment obrotowy, należy rozważyć zastosowanie większego klucza dynamometrycznego lub użycie mnożnika momentu obrotowego.

Przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji, klucz dynamometryczny powinien służyć niezawodnie przez wiele lat.