Podstawy doboru sprężarek: Kompresja wyporowa a kompresja dynamiczna

Poniżej znajduje się fragment artykułu "Podstawy doboru sprężarek: sprężanie wyporowe a sprężanie dynamiczne", opublikowanego niedawno na stronie internetowej magazynu Plant Services. Autorem artykułu jest Deepak Vetal, menedżer ds. marketingu produktów - ZH i wysokiego ciśnienia w amerykańskim oddziale Oil-Free Air Division. Artykułu należy szukać w wydaniu magazynu Plant Services z września 2014 roku.

Istnieją dwie podstawowe zasady sprężania powietrza lub gazu: sprężanie wyporowe i sprężanie dynamiczne.

Sprężanie wyporowe

W sprężaniu wyporowym powietrze jest zasysane do jednej lub więcej komór sprężania, które są następnie zamykane od wlotu. Zamknięta objętość każdej komory zmniejsza się poprzez przemieszczenie jednej lub więcej ruchomych części, a ciśnienie wzrasta, sprężając powietrze wewnętrznie. Gdy ciśnienie osiągnie maksymalny stosunek ciśnienia, otwiera się port lub zawór; ciągłe zmniejszanie objętości w komorze sprężania powoduje odprowadzanie powietrza do układu wylotowego.

Sprężanie dynamiczne (turbosprężarki)

W sprężaniu dynamicznym powietrze jest zasysane między łopatkami szybko obracającego się wirnika sprężającego i przyspieszane do dużej prędkości. Powietrze lub gaz są następnie odprowadzane przez dyfuzor, gdzie energia kinetyczna jest przekształcana w ciśnienie statyczne. Większość sprężarek dynamicznych to turbosprężarki o osiowym lub promieniowym schemacie przepływu i są one często projektowane z myślą o dużych natężeniach przepływu. W przeciwieństwie do sprężarki wyporowej, która pracuje przy stałym przepływie, sprężarka dynamiczna pracuje przy stałym ciśnieniu.

Wybór sprężarki wyporowej lub dynamicznej

Wybór jednej z tych technologii zależy od zastosowania, ale istnieje pewna praktyczna zasada: Technologia sprężania dynamicznego najlepiej nadaje się do wymagań obciążenia podstawowego, podczas gdy sprężanie wyporowe lepiej nadaje się do zmiennego obciążenia. W przypadku większych przepływów i zmiennego zapotrzebowania, połączenie obu technologii często pomaga osiągnąć optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Pełny artykuł, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat zmiennych wpływających na sprężanie wyporowe i dynamiczne, a także porównania ciśnienia i natężenia przepływu, można przeczytać na stronie internetowej magazynu Plant Services: Podstawy doboru sprężarek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyboru sprężarki, skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.