Dbaj o czystość: Wybór i wymiana filtra

Spadki ciśnienia w filtrach są zjawiskiem normalnym. Nawet po zainstalowaniu nowego filtra nastąpi utrata ciśnienia podczas przepływu przez niego sprężonego powietrza. Należy wziąć to pod uwagę w momencie zakupu i uwzględnić w wydajności układu sprężarki. Jednak rosnące spadki ciśnienia w całym okresie eksploatacji filtra mogą powodować wyższe rachunki za energię elektryczną. Wiedza o tym, jak wybrać filtry systemowe i kiedy je wymienić, może pomóc zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie.

Wybór filtra

Operatorzy często dokonują wyboru filtra wyłącznie na podstawie typu lub struktury układu sprężarki. Jest to błąd. Zanieczyszczenia w układzie sprężonego powietrza pochodzą z różnych źródeł, w tym z korozji rur, rozwoju bakterii i pleśni, powietrza otoczenia i smarów sprężarki. Uwzględnienie tych czynników przy wyborze filtra doprowadzi do czystszego powietrza. Przy wyborze filtra należy również wziąć pod uwagę wymaganą czystość powietrza w punkcie użytkowania. Będzie to zależeć od zastosowania, ponieważ powietrze używane do pneumatycznego przenoszenia maszyn może nie wymagać takiego samego poziomu czystości jak powietrze używane w środowiskach produkcji żywności lub farmaceutyków.

Rodzaje filtrów

Filtrykoalescencyjne usuwają z powietrza wodę i aerozole. Mogą również usuwać cząstki stałe. Wysoka wydajność może wymagać zastosowania filtra ogólnego przeznaczenia. Filtry te usuwają większość zanieczyszczeń, ale mogą powodować duże spadki ciśnienia.

Filtry dousuwania oparów działają na zasadzie adsorpcji. Zazwyczaj usuwają aerozole smarów za pomocą granulek węgla aktywnego, tkaniny węglowej lub papieru. Filtry do usuwania oparów działają dobrze po filtrach koalescencyjnych, ponieważ mogą wychwytywać i usuwać gazowe środki smarne, które przejdą przez filtr koalescencyjny.

Suche filtry cząstek stałych są zwykle stosowane do usuwania cząstek osuszacza po osuszaczu adsorpcyjnym. Mogą być również stosowane w punkcie użytkowania. Suche filtry cząstek stałych działają w sposób identyczny jak filtry koalescencyjne.

Wymiana filtra

Spadki ciśnienia mogą wskazywać na konieczność wymiany filtra. Filtry nie powinny być jednak wymieniane wyłącznie na podstawie ciśnienia. Rozważając wymianę filtra, należy odpowiedzieć na następujące cztery pytania:

  • Czy upłynął okres użytkowania określony przez producenta?
  • Czy audyt powietrza wykazał, że jakość powietrza jest poniżej dopuszczalnych limitów?
  • Czy spadki ciśnienia przekraczają dopuszczalne poziomy?
  • Czy spadki ciśnienia przekraczają punkt wymiany określony przez producenta?

Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z tych pytań wskazuje, że nadszedł czas na nowy filtr. Warto również rozważyć wymianę elementów filtrujących przed wystąpieniem zalecanych spadków ciśnienia lub problemów z jakością powietrza, ponieważ zwiększone koszty energii wynikające ze zmniejszonego ciśnienia powietrza mogą być wyższe niż koszt nowego filtra.

Zrozumienie, jakiego rodzaju filtra potrzebuje system, jest pierwszym krokiem do zapewnienia czystego powietrza o odpowiednim ciśnieniu. Regularne monitorowanie i wymiana elementów filtrujących może zmniejszyć spadki ciśnienia i zanieczyszczenia w systemie, utrzymując niskie koszty energii i wysoką czystość powietrza.

Dowiedz się więcej o ofercie rozwiązań do filtracji powietrza Atlas Copco już dziś!