Czysty jak śnieg - Oil-Free Air

W Atlas Copco, kiedy mówimy o powietrzu bezolejowym, mamy na myśli powietrze czyste jak śnieg. Poważnie.

W miesiącach zimowych w ośrodkach narciarskich na całym świecie nasze bezolejowe sprężarki śrubowe serii Z są używane do wytwarzania śniegu, który pokrywa stoki, umożliwiając jazdę na nartach i snowboardzie. Wiele z tych obszarów ma wrażliwe ekosystemy, a dzięki sprężonemu powietrzu bezolejowemu klasy zero wpływ na te środowiska można ograniczyć do minimum. Powietrze klasy zero odnosi się do normy ISO 8573-1 CLASS 0, oznaczającej zerową zawartość oleju.

Chociaż produkcja śniegu jest wspaniała - co oznacza klasa zero dla Twojego zakładu produkcyjnego?

Chociaż wszyscy renomowani producenci stosują ścisłe środki kontroli jakości, aby ich produkty spełniały i przekraczały najwyższe standardy, jednym ze sposobów zmniejszenia szans na zanieczyszczenie produktu jest wyeliminowanie zmiennych, które mogą przyczynić się do zanieczyszczenia, zwłaszcza w zastosowaniach wymagających najwyższego poziomu czystości.

Sprężarki powietrza, podobnie jak silniki spalinowe, mają wiele ruchomych części i tradycyjnie opierają się na oleju w celu smarowania i chłodzenia tych części, co sprawia, że możliwość zanieczyszczenia oleju w procesie produkcyjnym jest realna. Zanieczyszczenie nawet najmniejszymi ilościami oleju w zastosowaniach sprężonego powietrza o krytycznej czystości może spowodować stratę czasu, materiałów i kosztowne wycofanie produktów z rynku, a także nadszarpnąć zaufanie klientów.

Nawet niewielkie zanieczyszczenie olejem może z czasem doprowadzić do uszkodzenia zaworów, wpłynąć na wydajność narzędzi pneumatycznych i zanieczyścić produkt końcowy, tworząc niepotrzebne odpady, powodując możliwe do uniknięcia zagrożenie dla zdrowia i zanieczyszczając środowisko. Bezpośrednie konsekwencje obejmują również uszkodzenie sprzętu lub całych partii produkcyjnych, co skutkuje wyższym wskaźnikiem odrzuceń oraz kosztownym przestojem i sprzątaniem.

Jednym z pewnych sposobów uniknięcia tych problemów jest zastosowanie bezolejowego powietrza we wszystkich krytycznych przedsięwzięciach produkcyjnych. Tylko sprężarki bezolejowe zgodne z normą ISO 8573-1 klasy zero zapewniają czyste, w 100% wolne od oleju powietrze, co praktycznie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia olejem produktów spożywczych i materiałów opakowaniowych w infrastrukturze produkcyjnej. Sprężarki bezolejowe zmniejszają również ryzyko dla zdrowia i pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.

Jeśli więc chcesz jeździć na nartach lub desce po "bezolejowym śniegu" lub mieć pewność, że Twoje produkty nie zostaną skompresowane, przyjrzyj się bliżej sprężonemu powietrzu klasy zero.