​ Co to jest klucz dynamometryczny?

Klucz dynamometryczny jest narzędziem używanym do kontrolowania i stosowania określonego momentu obrotowego do elementów złącznych, takich jak śruba lub nakrętka. Jest to podstawowy element w mechanice ogólnej, przy wymianie opon oraz w przemysłowej konserwacji i naprawach, zapewniający bezpieczeństwo klientów.

Każdy typ pojazdu ma inne specyfikacje momentu obrotowego, ustalone przez producenta, które muszą być przestrzegane podczas serwisowania pojazdu. Nie tylko w przypadku kół, ale także wszelkich innych części skręcanych, takich jak głowica cylindra, należy stosować rozwiązania z kontrolą momentu obrotowego w celu dokręcenia z wymaganym momentem obrotowym.

O ile w przeszłości nie było to regułą, dziś większość branży jest tego świadoma i najczęściej stosuje kombinację klucza udarowego i dynamometrycznego. Jednak nadal konieczne jest przypomnienie kilku kluczowych zaleceń dotyczących tych precyzyjnych narzędzi.

Jak używać kluczy dynamometrycznych?

Klucz dynamometryczny to narzędzie do dokręcania. Jest to bardzo delikatne i precyzyjne narzędzie do dokręcania i nigdy nie powinno być używane do odkręcania śrub.
Z kluczem dynamometrycznym należy obchodzić się tak samo ostrożnie jak z przyrządem pomiarowym! Narzędzie powinno być zawsze schowane w pudełku do przechowywania i zabezpieczone przed wstrząsami.

Na koniec każdego dnia lub gdy nie jest używany, klucz dynamometryczny powinien być ustawiony na najniższą wartość, aby zwolnić nacisk na cięgno.
Używaj tylko jednej ręki, wykonując płynne i ciągłe ruchy. Większość kluczy dynamometrycznych posiada znak na rękojeści, który wskazuje, gdzie należy wywierać nacisk.
Nie należy używać przedłużki na rękojeści. Utrudni to prawidłową sygnalizację ustawionej wartości.
Klucz dynamometryczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu, ale nie pozwala go uniknąć! Gdy wymagany moment obrotowy zostanie osiągnięty, system kontroli momentu obrotowego klucza dynamometrycznego zostanie "aktywowany", a operator usłyszy wyraźny dźwięk kliknięcia. Jeżeli usłyszysz to "kliknięcie" bez poruszania kluczem, oznacza to, że dana aplikacja została już zbyt mocno dokręcona. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie od początku: najpierw poluzuj śrubę, dokręć ją odpowiednim narzędziem i dokończ kluczem dynamometrycznym, aby osiągnąć prawidłowy i bezpieczny moment obrotowy.

Konserwacja narzędzia: Jako narzędzie o wysokiej precyzji, klucz dynamometryczny wymaga regularnej kalibracji, za którą odpowiedzialny jest użytkownik narzędzia. W Chicago Pneumatic zalecamy coroczną kalibrację narzędzia lub co 5000 cykli, w oficjalnym centrum serwisowym. Nie wspominając o tym, że jeśli narzędzie zostało upuszczone lub uszkodzone, należy je natychmiast wysłać do serwisu. Czy wiesz, że możesz zmienić napęd kwadratowy klucza dynamometrycznego bez zmiany narzędzia?