Adsorpcja zmiennociśnieniowa a technologia membranowa w wytwarzaniu azotu na miejscu

Uwaga redaktora: Ten post został pierwotnie opublikowany w 2014 roku i został całkowicie zaktualizowany pod kątem dokładności, kompleksowości i nowych informacji.

Zarówno azot, jak i gaz tlenowy są wykorzystywane przez wielu producentów do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Od produkcji chemicznej i pakowania żywności do cięcia laserowego i oczyszczania ścieków, generowanie gazu na miejscu może zapewnić dodatkowe możliwości oszczędności kosztów i innych wydajności dla producentów, którzy przechodzą z dostarczanych usług ciekłego azotu.

Generatory azotu polegają na adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) lub technologii membranowej w celu osiągnięcia pożądanego poziomu czystości azotu. Generatory tlenu wykorzystują technologię PSA. Przyjrzyjmy się bliżej, jak każda z technologii działa w celu generowania azotu lub tlenu w sposób ekonomiczny, a także jak określić, która z nich najlepiej nadaje się do danego procesu.

Technologia adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA)

Wytwarzanie azotu. Generatory azotu z technologią adsorpcji zmiennociśnieniowej zawierają węglowe sita molekularne (CMS), które adsorbują cząsteczki tlenu ze sprężonego powietrza. Gdy powietrze przepływa przez węglowe sita molekularne, tlen i inne cząsteczki są zatrzymywane na sitach, ale azot przechodzi przez nie do zbiornika. Tego typu generatory zazwyczaj posiadają dwie połączone wieże, które pracują w tandemie, aby wytworzyć prawie ciągły przepływ azotu.

Generatory azotu z adsorpcją zmiennociśnieniową mogą wytwarzać azot o czystości do 99,999% przy przepływach do 1100 Nm³/h, co czyni tę technologię idealną do zastosowań wymagających najwyższego poziomu czystości; należą do nich formowanie tworzyw sztucznych, metalurgia, oczyszczanie analizatorów, elektronika, chemia, farmacja oraz żywność i napoje.

Wytwarzanie tlenu. Generatory tlenu z technologią PSA wykorzystują granulki zeolitu, które działają jako adsorbent izolujący cząsteczki tlenu od innych cząsteczek w sprężonym powietrzu. Technologia ta produkuje tlen o regulowanej czystości pomiędzy 90 a 95 procent przy przepływach do 200 Nm³/h i jest idealna dla zastosowań medycznych, oczyszczania ścieków, hodowli ryb i produkcji ozonu.

Technologia Membranowa

Wytwarzanie azotu. Membranowy generator azotu zawiera wiązkę włókien polimerowych, które działają jak membrana do oddzielania sprężonego powietrza i produkcji wzbogaconego azotu. Niektóre cząsteczki gazu przepływają przez materiał membrany, podczas gdy przepływ azotu odbywa się wolniej przez membrany, ostatecznie odprowadzając go na wylot. Technologia membranowa generuje azot o regulowanym poziomie czystości pomiędzy 95% a 99,5% i przepływach do 500 m³/h. Ze względu na swoją wydajność i niezawodność, technologia ta jest idealna dla wielu zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, górnictwie i przemyśle morskim, a także w zapobieganiu pożarom, pompowaniu opon i niektórych zastosowaniach związanych z żywnością i napojami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wytwarzaniu azotu na miejscu? Odwiedź nas na stronie www.atlascopco.com/nitrogen-usa!